دسته: کردستان

تجمع کارگران شهرداری سنندج

جمعی از کارگران شهرداری سنندج روز سه‌شنبه ۲۵ آبان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات معوقه خود، مقابل ساختمان شورای این شهر تجمع کردند. کارگران...