تداوم مبارزه برای افزایش دستمزد

طی هفته اخیر روزی نیست که کارگران برای افزایش درآمد و بهبود سطح معیشت خود و…

سندیکای کارگران شرکت واحد و خیزش انقلابی زن زندگی آزادی

سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه در ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ آخرین مواضع خود در مورد…

انتظارات از جنبش دانشجوئی در سال تخضیلی جدید

قرار است روز دوشنبه سوم مهرماه، دانشگاههای ایران با بیش از 4 میلیون دانشجو گشایش یابند.…

پیام حزب کمونیست ایران به مناسبت آغاز سال تحصیلی۱۴۰۳-۱۴۰۲

روز شنبه اول مهرماه سال جدیدتحصیلی در ایران رسما آغازمی شود، اما آغازسال تحصیلی جدید برای…

روز جهانی صلح در دنیائی پرآشوب

امروز ۲۱سپتامبر، برابر با ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی صلح نامگذاری…

“حکومت بچه کش نمی خوایم، نمیخوایم!”

دیروز سالگرد جانباختن نیکاشاکرمی نوجوان۱۷ ساله ی متولد خرم اباد بود که مزدوران جنایتکار رژیم اسلامی…

سیمای آموزش و پرورش در ایران تحت حاکمیت رژیم اسلامی

در استانه سال جدیدتحصیلی ۱۴۰۲ هستیم. در روزهای آینده درهای مدارس بر روی ملیونها دانش آموزش…

اعتصاب سیاسی عمومی نمایش با شکوه اراده مردم کردستان

شهروندان، انقلابی و مبارز در روز ۲۵ شهریور، سالگرد قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی و شروع…

به پیش به سوی اعتصاب عمومی و حضور بر مزار جانباختگان، در روز شنبه ۲۵ شهریور

دو روز بیشتر به روز تاریخی ۲۵ شهریور باقی نمانده است. در این روز نیروهای جانی…

دادخواهان اقدامات سرکوبگرانه و ترفند های رژیم را خنثی کرده اند

سه روز مانده به سالگرد قتل حکومتی ژینا رژیم اقدامات سرکوبگرانه جهت جلوگیری از اکسیون های…