اعدام 59 تن از جوانان مهاباد به دست جنایتکارانی که قبای اصلاح طلبی به تن کرده اند

امروز یک شنبه دوازدهم خرداد سالروز اعدام جنایتکارانه 59 تن از مبارزان و نوجوانان شهر “مهاباد” است. سال 1362 یعنی 36 سال پیش، رژیم جمهوری اسلامی برای ارعاب مردم کردستان … Read More

سه اجلاس تحت عنوان مقابله با مداخلات جمهوری اسلامی در منطقه

شنبه – ۱۱ خرداد – ۱۳۹۸ , 01 – 06 – 2019 به دنبال پخش اخبار مربوط به مذاکرات پنهانی آمریکا با جمهوری اسلامی و کاهش نسبی تنشهای لفظی میان … Read More