دسته: سخن روز

جوانانِ کارگر راه نجات دارند

امروز پنجشنبه 24 تیرماه برابر با 15 ژوئیه، طبق تقویم سازمان ملل متحد، روز جهانی مهارت جوانان می باشد. امروز بر اساس آمارِ بسیار ناقصِ...

WordPress Image Lightbox Plugin