وقوع آتش سوزی در جنگل های شیلی

آتش‌سوزی در جنگل‌های شهر "والپارایسو" شیلی باعث شد دست‌کم ۸۰ خانه در محاصر آتش قرار گیرد.