بازگرداندن آتنا دائمی به بند زنان زندان اوین

“آتنا دائمی” فعال مدنی محبوس روز چهارشنبه ۱۸ دی ماه پس از ۱۵ روز از بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین به بند زنان زندان اوین بازگردانده شد.

صدور حکم حبس در پرونده ای دیگر برای گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی

بنا به گزارش منتشره، روز یکشنبه 23 تیرماه، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات گلرخ ابراهیمی ایرایی و آتنا دائمی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و آتنا دائمی … Read More