تجمع خریداران خودروهای ثبت نامی از شرکت صنعت خودرو آذربایجان

روز دوشنبه 11 شهریورماه، جمعی از خریداران خودروهای ثبت نامی از شرکت صنعت خودرو آذربایجان “آذویکو”، در مقابل ساختمان وزارت صنعت معدن و تجارت در تهران دست به تجمع زدند. … Read More

ادامه تجمعات اعتراضی کارگران راه آهن آذربایجان و لرستان

روز چهارشنبه ۱۹ تیر ماه تجمعات اعتراضی کارگران راه آهن آذربایجان و کارگران راه آهن لرستان با خواست دریافت مطالباتشان برای چندمین روز متوالی ادامه داشت. این کارگران از چند … Read More