آزادی شماری از معلمان بازداشت شده در شهرهای مریوان و سقز

روز جمعه ۲۷ خرداد ماه، ۴ عضو انجمن صنفی معلمان کردستان-مریوان و ۱۰ معلم بازداشت شده و عضو انجمن صنفی معلمان کردستان-سقز/زیویه پس از چند روز بازداشت به طور موقت … Read More