آزادی موقت فعال کارگری عثمان اسماعیلی

عثمان اسماعیلی، فعال کارگری خوشنام اهل شهرستان سقز، روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه، با تودیع قرار وثیقه از زندان این شهر آزاد شد. آزادی عثمان اسماعیلی با تودیع قرار وثیقه … Read More