سخنی به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات

روز سه شنبه سوم ماه مه، برابر با سیزدهم اردیبهشت، روز جهانی آزادیِ مطبوعات است. این روز در ۴۸ مین اجلاسِ سالیانهِ سازمان ملل متحد...