تجمع اعتراضی شهروندان آستانه اشرفیه

سه شنبه – ۴ تیر – ۱۳۹۸ , 25 – 06 – 2019 بامداد روز سه شنبه 4 تیر ماه شماری از شهروندان ساکن شهر...