ادامه بحران آلودگی هوا در ایران

در پی افزایش آلودگی هوا و پیش بینی ماندگاری این وضعیت در هوای تهران، همه مدارس شهر تهران و جنوب شرق استان تهران در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل شد و همچنین «طرح زوج و فرد» در سراسر شهر تهران به اجرا درآمد.