سخنی به مناسبت آتش سوزی در جنگلهای باران زای آمازون

آتش سوزی در جنگلهای باران زای آمازون در آمریکای جنوبی،که از آن به عنوان «ریه کره زمین» نام می بند، همچنان ادامه دارد. بنابر آمارها...