افزایش شمار پناهجویان و آوارگان جهان

سه شنبه – ۲۸ خرداد – ۱۳۹۸ , 18 – 06 – 2019 بنا به گزارش منتشره، در سال ۲۰۱۸ بر شمار پناهجویان و آوارگان...