تداوم بازداشت و بی‌ خبری از وضعیت همسر یک زندانی سیاسی

بنا به گزارش منتشره، همسر یک زندانی سیاسی به نام زهرا اکبری‌نژاد درچه، همسر ابوالقاسم فولادوند، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج پس از 20 روز از بازداشت هیچ … Read More