31 مین سال اجرای فرمان خمینی برای کشتار جمعی زندانیان سیاسی

امروز سه شنبه اول مرداد ماه است. کشتار زندانیان سیاسی در نخستین روزهای مرداد سال سال 1367 اغاز شد و در طول ماههای مرداد و شهریور ادامه یافت. بسیاری از … Read More