تداوم اختلال در اینترنت در برخی از شهرهای ایران

روز پنجشنبه 5 دیماه، قطع اینترنت همزمان با بزرگداشت چهلم جان باختگان قیام آبان که از روز چهارشنبه ۴ دی ماه در نقاط مختلف کشور توسط حاکمیت آخوندی صورت گرفته بود همچنان ادامه دارد.