اخراج صدها تن از کارگران پوشاک سبلان  

۴۰۰ تن از کارگران پوشاک سبلان  از دو هفته پیش تاکنون به‌دلیل اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و مطالباتشان از ورود به کارخانه منع شدند. از قرار معلوم، کارگران پوشاک … Read More

اخراج بیش از بیست کارگر پروژه راهسازی توره به بروجرد

برپایه گزارش منتشره، ۲۵ کارگر شاغل در اجرای پروژه راهسازی باند دوم توره به بروجرد با متوقف شدن کار از کار اخراج شدند.