اخراج دهها پناهجوی افغانستانی از ترکیه

دست‌کم ۱۰۷ پناهجوی افغانستانی دیگر طی روزهای گذشته به اجبار از ترکیه به افغانستان برگردانده شدند. این پناهجویان از استان «مالاتیا» تحت تدابیر امنیتی و با اتوبوس‌ به فرودگاه منتقل … Read More