اخراج صدها مهاجر افغانستانی از ترکیه

بر پایه گزارشات منتشر شده، ۴۹۹ مهاجر افغانستانی روز چهارشنبه 25خرداد ماه با ۳ پرواز چارتر مختلف از شهر آغری به کشور خود منتقل شدند. گفته می شود مهاجران افغانستانی … Read More