احضار و بازجویی معلمان بوشهری توسط آموزش و پرورش این شهر

بنابر گزارش‌های منتشره، در روزهای اخیر شماری از معلمان بوشهری به هیات رسیدگی به تخلفات اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر احضار شدند. گفته می‌شود، این هیات طی روزهای … Read More