اعتراض کارگران شهرداری شوش

کارگران شهرداری شوش روز شنبه ۷ خرداد ماه با برپایی تجمعی در مقابل ساختمان شهرداری خواهان پرداخت دستمزدهای معوقه خود شدند. این کارگران نسبت به عملی نشدن وعده‌های مقامات دولتی … Read More

ادامه اعتراضات کارگران کارخانه قند فسا

روز پنجشنبه ۱۹ دیماه، کارگران کارخانه قند فسا در ادامه تجمعات اعتراضی خود نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی شان، بار دیگر در محوطه این کارخانه دست به تجمع زدند.