ادامه اعتراض‌های ضددولتی در شهرهای مختلف و تیراندازی به سوی معترضان

تجمع‌های ضددولتی در شامگاه یکشنبه 25 اردیبهشت ماه هم در برخی شهرهای ایران ادامه یافت و مردم علیرغم جو شدید امنیتی با حضور در خیابان‌ها علیه حکومت شعار دادند. بنا … Read More