تجمع اعتراضی اپراتوروهای پست های فشار قوی برق در خوزستان

صبح روز شنبه ۲۵ تیر ماه جمعی از اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق خوزستان  با برپایی تجمعی در محل کار خود خواستار اجرای افزایش قانونی حقوق خود شدند. معترضان می … Read More

ادامه اعتراض کارگران و معلمان انگلیس

روز یکشنبه ۲۹ خرداد ماه هزاران نفر از کارگران و معلمان انگلیسی در اعتراض به گرانی به خیابان آمدند. کارگران و معلمان انگلیسی که به دنبال فراخوان کنگره اتحادیه‌های کارگری … Read More