اعتراض کارگران کارخانه کمباین‌سازی سهندتبریز

شماری از کارگران کارخانه کمباین سازی سهند تبریز، روز سه شنبه 11 مردادماه، در اعتراض به عدم پرداخت چند ماه معوقات مزدی خود، اقدام به تجمع اعتراضی کردند. این کارگران … Read More

اعتراض اینترن‌های دانشگاه علوم پزشکی بهشتی تهران

اینترن‌های دانشگاه علوم پزشکی بهشتی روز شنبه 25 تیر  ماه با برپایی تجمعی در محوطه بیمارستان بهشتی، خواستار پرداخت معوقات و بهبود وضعیت نابسامان معیشتی خود  شدند. این تجمع در … Read More

اعتراض کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن نواحی لرستان و زاگرس

شماری از کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن نواحی لرستان و زاگرس روز چهارشنبه 11 خرداد ماه در اعتراض به‌ عدم افزایش حقوق ها در سال جاری اقدام به برگزاری تجمع … Read More

ادامه اعتراض کارگران کارخانه قند فسا

روز پنجشنبه 5 دیماه جمعی از کارگران شاغل در کارخانه قند فسا نسبت به  بلاتکلیفی این کارخانه و عدم پرداخت مطالبات مزدی خود طی ۶ ماه گذشته اعتراض کردند.