جمع اعتراضی کارگران شرکت داروگر در رشت

کارگران شرکت داروگر در رشت روز یکشنبه 9 مرداد ماه با برپایی تجمعی خواستار پرداخت ۴ ماه دستمزد و حق بیمه خود توسط مدیران شرکت شدند. کارگران معترض در بخش‌های … Read More

ادامه اعتراض کارگران شرکت ریل صنعتکاران زاهدان

روز پنجشنبه 28 آذرماه، برای دومین بار طی هفته جاری  کارگران شرکت “ریل صنعتکاران” زاهدان در اعترض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست به تجمع زدند.