ادامه اعتصاب بازاریان و کسبه

کسبه شهرهای صحنه، اراک و سنگبری‌های محمودآباد همایون‌شهر نیز روز یکشنبه ۲۹ خرداد ماه به اعتصاب بازاریان پیوسته‌اند. برپایه گزارش منتشر شده، بازاریان و کسبه شهر اراک، خیابان عباس‌آ‌باد با … Read More