تداوم اعتصاب و تجمع اعتراضی اینتر‌ن‌های بیمارستان شهید بهشتی

روز یکشنبه ۲۶تیرماه، اینترنهای دانشگاه علوم پزشکی بهشتی برای دومین روز پیاپی در بیمارستان شهدای تجریش دست به اعتصاب زدند. این تجمع در اعتراض به پاسخگو نبودن مقامات دانشگاه به خواسته‌های اینترن‌ها … Read More