تجمع کارگران برند “زارا” در  ترکیه

کارگران ترکیه‌ای برنداسپانیایی پوشاک و زیورآلات «زارا» روز یکشنبه 9 مرداد ماه در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود، مقابل فروشگاه مرکزی این شرکت در استانبول تجمع کردند. کارگران … Read More

ادامه تجمعات سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی

روز چهارشنبه 15 تیرماه، بازنشستگان تأمین اجتماعی در اعتراض به عدم افزایش حقوق و مستمری‌ها، عدم اجرای کامل همسان‌سازی و عدم تحقق دیگر مطالبات‌شان به تجمع‌های خود در چندین شهر … Read More