ادامه تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز و کرمانشاه

تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در کرمانشاه و اهواز در اعتراض به اجرا نشدن مصوبه شورای عالی کار روز سه شنبه ۳۱ خرداد ماه برای چندمین روز متوالی ادامه داشت. بازنشستگان … Read More