تجمع کارگران مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر

شماری از کارگران کشت و صنعت کارون شوشتر، روز چهارشنبه 2 شهریور ماه در اعتراض به…

تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان

روز دوشنبه 31 خرداد ماه کشاورزان اصفهانی در اعتراض به عدم تحصیص حق آبه زاینده رود…

گردهمایی بازنشستگان هواپیمایی ایران ایر

روز سه‌ شنبه ۲۵ مردادماه، شماری از بازنشستگان شرکت هواپیمایی هما، در محدوده ساختمان این شرکت…

 تجمع اعتراضی دامداران سراسر کشور

نمایندگان دامداران سراسر کشور روز سه شنبه 28 تیر ماه با رفتن به تهران و برپایی…

تجمع مرغداران در اعتراض به سیاست‌های غلط اقتصادی

شماری از مرغداران و شترمرغداران، روز شنبه ۲۵ تیر ماه، در اعتراض به سیاست‌های اشتباه وزارت…

ادامه تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

بازنشستگان تامین اجتماعی در ایران برای چندمین بار متوالی در یک ماه اخیر روز شنبه 11…