ادامه و گسترش اعتراضات کارگران پتروشیمی بندر خمینی

روز چهارشنبه ۲۷ آذرماه شماری از کارگرن پتروشیمی بندر خمینی در اعتراض به سطح پایین دستمزدها و شرایط نامناسب کاری خود مقابل ساختمان مرکزی این شرکت دست به تجمع زدند.