“زندانی سیاسی آزاد باید گردد!” در سرلوحه شعار ها

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در روز 21 اردیبهشت اعلام کرد که دو تبعه فرانسوی را دستگیر کرده است. این دو تن، خانم “کوهلر” و پارتنر او “ژاک پاری”، اعضای اتحادیه … Read More

ادامه و گسترش بازداشت فعالان سیاسی محکوم است

  با ادامه و تشدید بازداشت فعالان کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی، در چند روز گذشته اعتراضات وسیعی علیه جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور صورت گرفته است. تشکلهای … Read More