چندمین روز تجمع کارگران شهرداری شوش

روز چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه، کارگران شهرداری شوش برای چندمین روز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و بیمه دست به تجمع زدند. شهرداری شوش...