اعتراض کارگران پتروشیمی بندر خمینی

روز یکشنبه 23 مرداد ماه جمعی از کارگران شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی بندر خمینی با برپایی تجمعی نسبت به تبعیض در پرداخت دستمزدهای خود اعتراض کردند. این کارگران که … Read More

اعتراض شبانه اهالی هندیجان

شب یکشنبه 23 مرداد ماه اهالی شهرستان هندیجان با تجمع مقابل اداره توزیع برق نسبت به قطعی مکرر برق اعتراض کردند. از قرار معلوم، قطعی برق در گرمای 50 درجه … Read More

تجمع کارکنان مخابرات زنجان

کارکنان مخابرات زنجان روز چهارشنبه 11 خرداد ماه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه خود دست از کار کشیده و مقابل دفتر مدیریت این شرکت  تجمع کردند. کارکنان مخابرات … Read More

چندمین روز تجمع کارگران شهرداری شوش

روز چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه، کارگران شهرداری شوش برای چندمین روز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و بیمه دست به تجمع زدند. شهرداری شوش همچنان بی‌‌اعتنا به خواسته این … Read More