تجمع اعتراضی کارکنان استانداری ایلام

اعضای تعاونی مسکن کارکنان استانداری ایلام، روز چهارشنبه ۱۲ مرداد ماه، با تجمع مقابل ساختمان این…