تجمع اعتراضی کلاه سفید‌های برق مقابل سازمان اداری و استخدامی

یکشنبه ۱8 اردیبهشت، کارمندان رسمی و پیمانی شرکت‌های برق در مقابل سازمان اداری استخدامی کشور دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار تبدیل وضعیت‌شان شدند. این نیروها با استناد به … Read More