استعفای دسته جمعی نمایندگان بلوک صدر در پارلمان عراق

نمایندگان هوادار مقتدی صدر در پارلمان عراق که همراه با متحدینشان ۱۵۵ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق را در اختیار داشته، روز یکشنبه ۲۲ خردادماه دسته جمعی  استعفاء داده … Read More