استمرار اعتصاب سراسری کارگران در تونس

کارگران بخش دولتی تونس از روز پنجشنبه هفته گذشته تاکنون به دعوت اتحادیه عمومی کارگری تونس، بزرگترین سازمان سندیکایی این کشور، در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی تحمیل شده توسط صندوق … Read More