استمرار تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی

بازنشستگان تامین اجتماعی سراسر کشور روز دوشنبه ۲۳ خرداد ماه برای هفتمین روز متوالی در اعتراض به افزایش ۱۰ درصدی حقوقها در محل سکونت خود تجمع اعتراضی برپا کردند. بازنشستگان … Read More