استمرار تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز

راهپیمایی و اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی اهواز در برابر استانداری با شعار “رئیسی، مخبر، قالیباف، حق ما را پس بده” روز شنبه ۱۸ تیر ماه نیز برای چندمین روز متوالی … Read More