برگزاری میتنگ اعتراضی در حمایت از کارگران بازداشتی در استکلهم

به گزارش تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران واحد استکهلم، روز شنبه 12 مردادماه، به دعوت تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست ایران، واحد استهکلم و دیگر نیروهای چپ و کمونیست … Read More