تداوم اعتصاب و تجمعات کارگران هفت تپه

روز سه شنبه 2 مهر ماه بار دیگر  کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه…

حکم شلاق برای کارگران نشانه اوج رذالت رژیم اسلامی

درحالیکه دادگاهی اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان و جمعی از مدافعان دلسوزجنبش کارگری در شعبه…

آزادی اسماعیل بخشی و دیگر فعالین خواست عمومی است

    بنا به گزارش “کمپین حمایت از بازداشتی های هفت تپه و زندانیان ترقی خواه”در…

تداوم سرکوب کارگران نیشکر هفت‌تپه

یکشنبه – ۲۶ خرداد – ۱۳۹۸ , 16 – 06 – 2019   کانال مستقل کارگران…