اعتصاب غذای اسماعیل عبدی در زندان مرکزی کرج

اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان محبوس در زندان مرکزی کرج از روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه در اعتصاب غذا بسر میبرد. نامبرده با انتشار پیامی دلایل...