آزادی اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی فرهنگیان

اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران عصر روز چهارشنبه ۲۶ مردادماه، در میان استقبال گرم دوستان و همکارانش با تودیع وثیقه موقتاً آزاد شد. این فعال … Read More