اعتراضات گسترده مدافعان پناهجویان در بریتانیا

روز یکشنبه ۲۶ تیر ماه، مدافعان حقوق مهاجران در بریتانیا به برگزاری تظاهرات‌هایی در مخالفت با آنچه سیاست «شنیع» دولت مبنی بر فرستادن مهاجران به روآندا می‌دانند، اقدام کرده‌اند. به گفته … Read More