درخواست افغان‌های بلاتکلیف در پاکستان از کشورهای غربی

گروهی از شهروندان افغانستان روز دوشنبه 27 تیرماه، که ماه‌ها است در اسلام‌آباد پاکستان بلاتکلیف‌اند، با گردهمایی و راهپیمایی به وضعیت نامساعد خود در پاکستان اعتراض کرده و از کشورهای … Read More

اعتراضات مردم پاکستان در امتداد اعتراضات دیگر کشورها

جمعه دهم آبانماه هزاران نفر از مردم تهیدست و ستمدیده پاکستان، در پایتخت این کشور (اسلام آباد) و چندین شهر بزرگ دیگر پاکستان تظاهرات اعتراض آمیز وسیعی به راه انداختند. … Read More