ادامه اعتراضات کارگران شهرداری مریوان

روز چهارشنبه 27 آذرماه، کارگران شهرداری مریوان در ادامه اعتراضات خود نسبت به عدم پرداخت 7ماه حقوق ومطالبات دیگرشان، مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند .