تداوم اعتراضات کارگران پانامایی

هزاران کارگر پانامایی روز یکشبنه ۹ مرداد ماه در پایتخت این کشور آمریکای مرکزی برای اعتراض به پاسخ ضعیف دولت به بحران اقتصادی به خیابان‌ها آمدند. بحران اقتصادی در پاناما نتیجه افزایش … Read More

ادامه و گسترش اعتراضات کارگران پتروشیمی بندر خمینی

روز چهارشنبه ۲۷ آذرماه شماری از کارگرن پتروشیمی بندر خمینی در اعتراض به سطح پایین دستمزدها و شرایط نامناسب کاری خود مقابل ساختمان مرکزی این شرکت دست به تجمع زدند.