اعتراض اهالی شهرستان میناب به کشتار سوختبران

روز دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه در پی زخمی شدن  دو سوختبر مردم محلی میناب با تجمع در برابر پاسگاه انتظامی دست به اعتراض زدند. در جریان این تجمع، ماموران انتظامی … Read More