تداوم تجمع کارگران کارخانه دوده فام دزفول

روز پنجنشبه ۲۸ آذرماه  جمعی از کارگران کارخانه صنعتی دوده فام دزفول، برای دومین روز متوالی در اعتراض به اخراج نماینده کارگران این کارخانه و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، مقابل ساختمان این کارخانه تجمع کردند.